» تماس با ما

نشانی:

شهرکرد- بلوار طالقانی- مجتمع ادارات- اداره کل امور اقتصادی و دارایی- مرکز خدمات سرمایه گذاری


تلفن و نمابر: 32264580-038   

ایمیل: investinchb@gmail.com

            ebrahim.f@mefa.gov.ir  


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی