اعضاء مرکز خدمات سرمایه گذاری

رئیس: آقای اقبال عباسی (استاندار)

نایب رئیس: آقای تهمتن عبداللهی (مدیرکل امور اقتصادی و دارایی)

دستگاه ­های عضو:

اداره کل امور مالیاتی

اداره کل گمرک

سازمان صنعت، معدن و تجارت

سازمان جهاد کشاورزی

اداره کل ثبت شرکت ها

 اداره کل تعاون، کار و رفاه  اجتماعی

سازمان حفاظت محیط زیست

کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری:

خانم فاطمه ابراهیمی: رئیس گروه سرمایه گذاری

خانم معصومه ضیائی: کارشناس مسئول سرمایه گذاری

آقای علی نظری: کارشناس سرمایه گذاری

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی