» معرفی استان » معرفی استان » سرزمین و آب و هوا

سرزمین و آب و هوای استان چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری با وسعت 16411 کیلومتر مربع دارای 9 شهرستان می باشد. که شهرستان کوهرنگ با 3397 کیلو متر مربع بزرگترین و سامان با 458 کیلومتر مربع کوچکترین شهرستان می باشد. 

از لحاظ هواشناسی، استان چهارمحال و بختیاری  15 ایستگاه هواشناسی دارد. بالاترین و  پایینترین متوسط درجه حرارت در سال 1392، به ترتیب مربوط به لردگان با 37  درجه سانتی گراد وچلگرد با 7/8-  درجه سانتی گراد می باشد. در ضمن چلگرد با 23-  درجه سانتی گراد ، حداقل مطلق درجه حرارت را بین مراکز شهرستان ها داشته است. در سال مذکور، چلگرد با 7/991 میلیمتر، بیشترین و فرخ شهر با 6/252 میلیمتر کمترین میزان بارندگی سالانه را در بین نقاط دارای ایستگاه  دارا بوده اند. در سال 1391، سورشجان و شهرکرد به ترتیب با148 و 147 روز، بیشترین روزهای یخبندان را در طول سال داشته و لردگان و سامان به ترتیب با 76 و 83 روز، کمترین روزهای یخبندان را داشته اند. 

منبع: فصل اول سالنامه آماری استان سال 1392

سرزمین و آب و هوا

 

 

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی