» اخبار استان » برگزاری جلسات تدوین برنامه عملیاتی بهبود شاخص رقابت پذیری ایران3

بررسی راهکارها و تبادل نظر در خصوص تدوین برش استانی برنامۀ عملیاتی بهبود شاخص رقابت­ پذیری کشور 

جلسۀ هماهنگی و تدوین برنامۀ عملیاتی شاخص رقابت ­پذیری (رکن زیرساخت) رأس ساعت 10:00 در محل اداره­ کل امور اقتصادی و دارایی باحضورنمایندۀ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، نمایندۀ دانشگاه شهرکرد، نمایندۀ اداره ­کل آموزش و پرورش، نمایندۀ پارک علم و فناوری برگزار گردید. خانم عسگریان معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی به معرفی شاخص رقابت ­پذیری جهانی و اهمیت آن پرداختند. همچنین بیان داشتند بر اساس تکلیف بند (الف) ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه و ابلاغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص بهبود شاخص رقابت­ پذیری کشور، تهیه برش استانی برنامۀ عملیاتی بهبود شاخص مذکور در دستور کار قرار گرفته ­است. سپس اعضای جلسه به تبادل نظر و هم فکری در خصوص تهیۀ برنامۀ مزبور پرداختند.تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی