» اخبار استان » حضور جناب آقای حکمی، مشاور سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در غرفه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

 

آقای حکمی

 

حضور جناب آقای حکمی، مشاور سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در غرفه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در حاشیه برگزاری اولین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی