چهارشنبه, 29 دی,1400

معرفی مرکز خدمات

اقبال عباسی، استاندار و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

تهمتن عبداللهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

شهناز عسگریان، معاون اقتصادی
 


شاغلین در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شماره موبایل

ایمیل

فاطمه ابراهیمی

رییس گروه سرمایه گذاری

32264580-038

09131841457

investinchb@gmail.com

معصومه ضیائی

کارشناس مسئول سرمایه گذاری

32264580-038

09136760181

M_ziyaei@yahoo.com

علی نظری

کارشناس سرمایه گذاری

32264580-038

09367894989

ali.nazari@ut.ac.ir

 

 

دی ان ان