ﺳﻪشنبه, 18 بهمن,1401

مراحل صدور مجوزهای سرمایه گذاری خارجي

روند بررسی درخواست سرمایه گذاران خارجی در ســازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تا مرحله صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی بشرح نمودار ذیل می باشد:

مرحله اول: ارائه درخواست پذیرش سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

سرمایه گذاران خارجی که قصد دارند در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران سرمایه گذاری نمایند در مرحله نخست می بایست درخواست سرمایه گذاری خود را از طریق سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی به نشانی الکترونیکی www.iisw.ir ارائه نمایند.کلیه متقاضیان محترم اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در بخش های مختلف، جهت ثبت درخواست خود باید ابتدا در سیستم ثبت نام نموده سپس با استفاده از نام کاربری و رمز عبور(که در هنگام ثبت نام مشخص نموده اند) به عنوان یک کاربر وارد سیستم شده و درخواست خود را ثبت نمایند.

به متقاضیان توصیه می شود اطمینان حاصل نمایند اطلاعات مندرج در فرم درخواست پذیرش مجدانه و ترجیحاً با استفاده از مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح و در صورت عدم وجود چنین مطالعاتی، به کمک آخرین اطلاعات و داده های طرحی که مایل به سرمایه گذاری در آن هستند تنظیم شده باشد. به همین منظور در طول تدارک درخواست پذیرش، کارکنان اداره کل سرمایه گذاریهای خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و همچنین کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری استان می توانند طرف مشورت قرار گیرند.

مرحله دوم: بررسی درخواست پذیرش سرمایه گذاری توسط هیأت سرمایه گذاری خارجی:

متعاقب ارائه درخواست، سازمان سرمایه گذاری گزارشی درخصوص درخواست مزبور به منظور بررسی واخذ تصمیم از سوی هیات سرمایه گذاری خارجی تهیه می نماید. معمولا“ از نمایندگان سرمایه گذاران خارجی نیز  برای شرکت در جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی دعوت بعمل می آید.


 مرحله سوم: ارسال پیش نویس مجوز سرمایه گذاری برای سرمایه گذار خارجی:

به منظور حصول اطمینان از رضایت سرمایه گذار خارجی از تصمیم هیات پیش نویس مجوز سرمایه گذاری پیش از صدور برای سرمایه گذار خارجی ارسال می گردد. 

این کار فرصت آن را برای سرمایه گذار خارجی فراهم می سازد که جزئیات محتوای مجوز سرمایه گذاری را بررسی نموده و پیش از صدور نهایی آن موافقت یا مخالفت خود را ابراز دارد.

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از هرگونه اظهار نظر مخالف با تصمیمات هیات سرمایه گذاری خارجی استقبال نموده و آماده است موضوع را دوباره به منظور بررسی مجدد در هیات مطرح نماید.

 

 مرحله چهارم : صدور مجوز سرمایه گذاری:

مجوز نهایی درهیچ شرایطی پیش از آنکه سازمان رسما“ از موافقت سرمایه گذار خارجی با محتوای پیش نویس مجوز اطلاع حاصل نماید صادر نمی گردد . متعاقب دریافت تائیدیه سرمایه گذار درخصوص پیش نویس مجوز، مجوز نهایی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می گردد.

* شایان ذکر است مدت زمان لازم برای صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی، از زمان درخواست متقاضی تا صدور مجوز مربوطه، 22 روز کاری می باشد.

دی ان ان